Tariffe Arti Marziali

Wing Chun Kung Fu - Difesa Personale - Qi Gong

Wing Chun Kung Fu Ragazzi (8-12 anni)

Wing Chun Kung Fu – Difesa Personale – Qi Gong  Adulti (più di 12 anni)